Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


''Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής''

Αθήνα, 10-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΚΥΒΕ Περιστερίου
Υπό την αιγίδα του Δήμου Δήμου Περιστερίου / Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Περιστερίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πρόεδρος: Σ. Αντωνιάδης, Μέλη: A. Παπαπροκοπίου, Μ. Ζέρβα, Κ. Τσαούλα, Τ. Σιδηροπούλου, Α. Ράλλη, Γ. Τσίφτης, Κ. Χρυσαφίδης, Ξ. Αραπάκη, Κ. Δήμας, Ε. Καινούργιου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πρόεδρος: Σ. Αντωνιάδης (Πρόεδρος ΔΣ) Μέλη: Β. Σαλωνίδης (Αντιπρόεδρος ΔΣ), A. Παπαπροκοπίου (Γεν. Γραμματέας ΔΣ), Δ. Μπούρχα (Ειδ. Γραμματέας ΔΣ), Ζ. Βαρούχας (Ταμίας ΔΣ), Μ. Ντάκουλας (Μέλος ΔΣ), Μ.-Ε. Μακρογκίκα (Μέλος ΔΣ), Ρ. Ιατρού (Α΄ Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ), Σ. Δημητριάδη (Β΄ Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ), Μ. Μυριοκεφαλιτάκη, Μ. Τσαμπανάκη, Μ. Χειλάκη, Π.-Ξ. Ψαθοπούλου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                        
Σ. Αθανασάκου, Μ. Αρβανίτη, Δ. Ατσικνούδα, Κ. Γιαρέντη, Α. Ζαρείφη, Μ.-Π. Καπερώνη, Ε.-Ν. Καραγιάννη, Α. Μέγα, Δ. Μιχελή, Ε. Παληοπούλου, Μ. Παπαθανασίου, Κ. Παρασκευάκη, Α. Σαρρή, Κ. Ταραβήρα, Ε. Ψαρροπούλου.

Πρόγραμμα Β΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής της ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α.

Δημόσια εκδήλωση για τo Β' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής της ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α.