Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση


Όπως γνωρίζεται, κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών του Α΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Προσχολικής Αγωγής κ. Αντωνιάδη, ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο θα ανακηρυχθούν αρωγά μέλη της Εταιρίας. Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν ή προσέφεραν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή άλλης σπουδαιότητας υπηρεσίες στην Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής (Άρθρο 7, παρ. 3 του Καταστατικού). Τα αρωγά μέλη εξαιρούνται της καταβολής των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας υποχρεωτικής συνδρομής προς την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής (Άρθρο 7, παρ. 5 του Καταστατικού). Δεν έχουν όμως δικαίωμα  να ψηφίζουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Άρθρο 8, παρ. 8 του Καταστατικού). Λαμβάνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Προσχολικής Αγωγής και μπορούν κατόπιν άδειας του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, να εκφράζουν τις απόψεις τους για οιοδήποτε προς συζήτηση θέμα της ημερησίας διατάξεως κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών της (Άρθρο 7, παρ. 2 του Καταστατικού).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου