Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Πρόγραμμα A΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής της ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
‘‘Σύγχρονα θέματα
Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής’’

Αθήνα,19-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης
(Δημαρχείο Ηλιούπολης)

Υπό την αιγίδα του Δήμου Ηλιούπολης / Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. «Παύλος Πεντάρης»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
09.30 – 10.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10.30 – 11.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: -Στυλιανός Αντωνιάδης (Πρόεδρος ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α.)
-Βασίλειος Βαλασόπουλος (Δήμαρχος Ηλιούπολης)
-Γεώργιος Γιαννόπουλος (Πρόεδρος Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Θέματα Παιδιατρικής)
Προεδρείο: Στυλιανός Αντωνιάδης, Χαρίλαος Κουτής
11.00 – 11.20 «Το Πρόωρο Νεογνό στον Βρεφονηπιακό Σταθμό» Γεώργιος Λιόσης
11.20 – 11.40 «Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Λοιμώξεις. Συχνότητα - Κίνδυνοι - Πρόληψη»
Γεώργιος Τσίφτης
11.40 – 12.00 «Η Υγιεινή της Διατροφής στην Παιδική Ηλικία» Χαρίλαος Κουτής
12.00 – 12.20 «Σωματική Άσκηση - Αθλητισμός, Προαθλητικός Έλεγχος και Διατροφή στην
Παιδική Ηλικία» Στυλιανός Αντωνιάδης
12.20 – 13.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Στυλιανός Αντωνιάδης
13.00 – 13.2Ο «Δραματοθεραπεία και Εναλλακτικές Μορφές Θεραπείας»
Γεώργιος Γιαννόπουλος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν για όλους.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης (Δημαρχείο Ηλιούπολης)
Σοφ. Βενιζέλου & Πρωτόπαππα
Δηλώσεις Συμμετοχής: elepepa2008@gmail.com
Ιστοσελίδα: https:/facebook.com/groups/elepepa/
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής)
Προεδρείο: Ευάγγελος Παπαγεωργίου, Ασημίνα Ράλλη
13:20 – 13:40 «Παρατηρώντας και Αξιοποιώντας τις "Γλώσσες" των Παιδιών»
Ελένη Μουσένα
13:40 – 14:00 «Η Χαρισματικότητα στην Προσχολική Ηλικία» Σταμάτης Αντωνίου,
Γεωργία Καμπόλη
14.00 – 14.20 «Η Ψυχική Ανάπτυξη του Παιδιού από τη Σύλληψη έως τον Παιδικό Σταθμό»
Ευάγγελος Παπαγεωργίου
14.20 –14.40 Λήξη Εργασιών Α΄ Ημέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής) Συνέχεια
Προεδρείο: Ευάγγελος Παπαγεωργίου, Ασημίνα Ράλλη
10.30 – 10.5Ο «Τα Παιδιά και ο Κόσμος των ΜΜΕ. Ο Ρόλος των Γονέων» Βασιλική Παππά
10.50 – 11.10 «Η Επίδραση του Φύλου στη Μαθηματική Σκέψη Παιδιών Προσχολικής
Ηλικίας» Πέτρος Ρούσσος
11.10 – 11.30 «Οι Σημειογραφίες Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας για Λέξεις και Αριθμούς»
Ασημίνα Ράλλη
11.30 – 12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Θέματα Παιδαγωγικής)
Προεδρείο: Κωνσταντίνα Τσαούλα, Μαρία Ζέρβα
12.00 – 12.20 «Μουσεία και Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας: Εκπαιδευτικά Προγράμματα -
Παρόν και Μέλλον» Ευφροσύνη Βαγή-Σπύρου
12.20 – 12.40 «Η Αναγκαιότητα της Επικοινωνίας Μεταξύ Γονέων και Παιδαγωγών στον
Παιδικό Σταθμό» Μελπομένη Σχίζα
12.40 – 13.00 «Η Υγιεινή και Ασφάλεια στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ως Παράγοντας
Ποιότητας στην Αγωγή και Φροντίδα των Μικρών Παιδιών» Μαρία Ζέρβα
13.00 – 13.20 «Η Έρευνα Δράση στην Υπηρεσία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας:
Η Περίπτωση της Βιβλιοθήκης στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ
Αθήνας» Κωνσταντίνα Τσαούλα, Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
13.20 – 13.40 Λήξη Εργασιών Β΄ Ημέρας – Συμπεράσματα Συνεδρίου
13.40 – 14:00 Παραλαβή Πιστοποιητικών

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σ. Αντωνιάδης Παιδίατρος – Καρδιολόγος Παίδων Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας,
Διευθυντής Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής

Σ. Αντωνίου
Ψυχολόγος
Λέκτορας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε. Βαγή-Σπύρου
Νηπιαγωγός
Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής,
Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας

Γ. Γιαννόπουλος
Ηθοποιός
Πρόεδρος Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. «Παύλος Πεντάρης»

Μ. Ζέρβα
Βρεφονηπιοκόμος
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ΤΕΙ Αθήνας

Γ. Καμπόλη
Ψυχολόγος
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χ. Κουτής
Ιατρός Υγιεινολόγος – Επιδημιολόγος
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας,
π. Διευθυντής ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας

Γ. Λιόσης
Παιδίατρος – Νεογνολόγος
Διευθυντής Νεογνικού Τμήματος Νοσοκομείου - Μαιευτηρίου Έλενα Βενιζέλου

Ε. Μουσένα
Νηπιαγωγός
Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας

Ε. Παπαγεωργίου
Νευρολόγος Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας,
Επιστημονικά Υπεύθυνος Κοινωνικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας ΤΕΙ Αθήνας

Β. Παππά
Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Πρόεδρος & Επιστημονικά Υπεύθυνη Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας

Α. Ράλλη
Εξελικτική Ψυχολόγος
Λέκτορας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Π. Ρούσσος
Γνωστικός Ψυχολόγος
Λέκτορας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τ. Σιδηροπούλου
Ψυχοπαιδαγωγός
Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας

Μ. Σχίζα
Βρεφονηπιοκόμος
Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας

Κ. Τσαούλα
Παιδαγωγός
Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας

Γ. Τσίφτης
Παιδίατρος
Διευθυντής Πρόληψης και Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Β.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Σ. Αντωνιάδης
Μέλη:
Μ. Ζέρβα
Α. Ράλλη
A. Παπαπροκοπίου
Τ. Σιδηροπούλου
Κ. Τσαούλα
Γ. Τσίφτης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Σ. Αντωνιάδης (Πρόεδρος ΔΣ)
Μέλη:
Β. Σαλωνίδης (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
A. Παπαπροκοπίου(Γεν. Γραμματέας ΔΣ)
Δ. Μπούρχα (Ειδ. Γραμματέας ΔΣ)
Ζ. Βαρούχας (Ταμίας ΔΣ)
Μ. Ντάκουλας (Μέλος ΔΣ)
Μ.-Ε. Μακρογκίκα (Μέλος ΔΣ)
Ρ. Ιατρού (Α΄ Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ)
Σ. Δημητριάδη (Β΄ Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ)
Μ. Μυριοκεφαλιτάκη
Μ. Τσαμπανάκη
Μ. Χειλάκη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σ. Αθανασάκου
Δ. Ατσικνούδα
Κ. Γιαρέντη
Μ. Δασκάλου
Α. Ζαρείφη
Κ. Ζάχου
Ε.-Ν. Καραγιάννη
Α. Σαρρή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν για όλους.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης (Δημαρχείο Ηλιούπολης)
Σοφ. Βενιζέλου & Πρωτόπαππα
Δηλώσεις Συμμετοχής: elepepa2008@gmail.com
Ιστοσελίδα: https:/facebook.com/groups/elepepa/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου