Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Αντωνιάδης Στυλιανός
Αντιπρόεδρος: Σαλωνίδης Βασίλειος
Γενική Γραμματέας: Παπαπροκοπίου Αναστασία
Ειδική Γραμματέας: Μπούρχα Δήμητρα
Ταμίας: Βαρούχας Ζαχαρίας
Μέλος: Ντάκουλας Μιχαήλ
Μέλος: Μακρογκίκα Μαρία-Ευαγγελία

Α' Αναπληρωματικό Μέλος: Ιατρού Ραϊμόνδη
Β' Αναπληρωματικό Μέλος: Δημητριάδη Σοφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου