Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΣΚΟΠΟΙ

1. Η καλλιέργεια, προαγωγή, προώθηση και αξιοποίηση του επιστημονικού αντικειμένου της προσχολικής αγωγής.

2. Η παρέμβαση, καθοδήγηση, διαφώτιση, επαφή και συνεργασία με τους σχετικούς φορείς και τις Αρχές για την διαπίστωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και τους παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής.

3. Η πρόοδος και η προάσπιση του επαγγέλματος του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας και η παρακολούθηση της τήρησης των δεοντολογικών κανόνων και αρχών συμπεριφοράς των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής μεταξύ τους καθώς και το κοινωνικό σύνολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου